Utnytt Microsoft Teams og Office 365

I Office 365 og ved hjelp av Microsoft Teams, er det mye du kan gjøre uten å investere mye tid og penger.

Pakken er full av verktøy som ligger der ubrukt.

Digitalisering handler om å finne oppgaver som maskiner kan løse bedre enn mennesker. Like viktig er det å finne oppgaver som best kan løses av mennesker.

Vaner

En forutsetning for å lykkes med digitalisering er å få med folk. Det må være en gevinst for den enkelte.

Skal folk arbeide annerledes og med andre ting enn idag, må de endre sine vaner. Det høres omfattende og vanskelig ut. Og det kan være vanskelig å endre vaner. Men det er nødvendig og en forutsetning.

Det er mulig å gjøre vanedanning mindre omfattende og motiverende.

Hvordan kan vi gjøre endring enkelt?

Ikke kall det endring. Kall det bevegelse. Vi skal prøve å bevege oss annerledes. Gjøre oppgavene på en anenen måte. For å se om det har effekt og en gevinst. Litt om gangen.

Start

  1. Finn problemer som er verdt å løse.
  2. Velg ett eller to.
  3. Gjennomfør.
  4. Evaluer

Finn et problem som kan gi mye tid, men ikke tar så lang tid å løse. Et eksempel er automatisk opprettelse av prosjekter og deling med eksterne.

Problemet deles opp slik at løsningene ikke blir store og omfattende. Det er smart å ta i bruk løsninger du allerede har.Det gjelder å komme raskt igang og bli raskt ferdig.

En positiv effekt av denne metoden er at folk stort sett ikke merker at de må lage nye vaner. Nye løsninger innføres i doser, små nok til at folk klarer å venne seg til den.

Evaluer hvordan problemet ble løst og hvilken virkning det får på de ansattes tid. Gevinsten av en liten løsning kan vises seg å være stor for den enkelte.

Bevegelser istedet for endring

Endringer kan skje av seg selv. Som et resultat av små bevegelser i arbeidsdagen.

Microsoft Teams og Office 365

I Office 365 og ved hjelp av Microsoft Teams, er det mye du kan gjøre uten å investere mye tid og penger.

Er det interresant at du kan få mye for lite? Bare ved å utnytte det du allerede har?

Interresert? Ta kontakt da vel!

Vennlig hilsen Per Ove