Arrangere

 • Organisere innhold
 • Sette opp tilganger og sikkerhet
 • Legge verktøy lett tilgjengelig

Enheter

 • Oppsett av programvare
 • Forenkle pålogging
 • OneDrive sync

Læring

 • Lære innholdslokasjoner
 • Lære verktøy du trenger
 • Lære retningslinjer og forventninger

Møter

 • Møtemaler
 • Innkalling
 • Referater og etterarbeid

Samhandle

 • Fordele oppgaver
 • Kommunisere om status
 • Arbeide samtidig på dokumenter

Automatiser

 • Velge oppgaver som kan automatiseres
 • Velge oppgaver som skal gjøres manuellt
 • Automatisere oppgaver