Bestill meg for

Microsoft Teams

  • Teknisk oppsett av Microsoft Teams i Office 365

  • Organisering av Team

  • Opplæring av Support og IT

  • Opplæring av “Superbrukere”

  • Opplæring av sluttbrukere

  • Produksjon av tilpasset opplæring på video

Jeg kan tilby både pakkepriser og timepriser.